Bảo lãnh vợ/ chồng định cư Canada trong vòng 6 tháng

Câu hỏi: Có thể bảo lãnh vợ/ chồng định cư Canada trong vòng 6 tháng không?

Tư vấn bởi: ông Andrew Anh TT Duong – CEO Canadian Dreams, Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC

Image by JUAN FERNANDO YECKLE from Pixabay