Cập nhật về chương trình đoàn tụ gia đình

Người thân của công dân hoặc thường trú nhân Canada có thể xin thường trú hoặc quốc tịch thông qua chương trình đoàn tụ gia đình dành cho ông bà, bố mẹ (PGP). Chương trình nhận được nhiều sự quan tâm này đã mở cửa trở lại vào ngày 4 tháng 1 năm 2016.

Mặc dù số lượng hồ sơ chưa được công bố nhưng hạn mức đã hết chỉ trong một thời gian rất ngắn. Năm 2015, chính phủ Canada đã nhận đến 5000 hồ sơ hoàn chỉnh chỉ trong vài ngày. Năm trước đó, số lượng hồ sơ tương đương được nộp trong vòng 3 tuần. Do hệ thống xét duyệt được thiết lập theo hình thức “nộp trước, xét trước” nên ứng viên và người bảo lãnh cần phải chuẩn bị sớm để kịp nộp hồ sơ.

Photo: stevewellsrealestate