Chương trình học bổng

CDICS Scholarship 2019 (fb cover)
Chương trình Học bổng CDICS do liên doanh Canadian Dreams Canada và trường Westfield với giá trị lên đến 40% và nhiều quyền lợi ưu tiên khác.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA Học bổng Vanier của chính phủ Canada
Học bổng Vanier 2020-2023 của Canada mở cho tất cả công dân Canada và sinh viên quốc tế. Hàng năm có tới 167 suất học bổng, và các ứng viên giành học bổng sẽ được cấp 50,000 đô la Canada mỗi năm trong suốt ba năm học.
read more Xem chi tiết
Banting Postdoctoral Fellowships Canada
Chương trình học bổng sau tiến sỹ “The Banting Postdoctoral Fellowships program” niên khóa 2019-2020
read more Xem chi tiết
CDCS Canada Học bổng Canada – ASEAN niên khóa 2019
Chương trình học bổng Canada – ASEAN và trao đổi giáo dục cho sự Phát triển, niên khóa 2020-2021, thời hạn đăng ký đến 03/5/2020
read more Xem chi tiết
CDICS Canada học bổng Pháp ngữ Francophonie
Chương trình học bổng Pháp ngữ Francophonie Canada (CFSP) niên khóa 2018 đã nhập học Mùa thu năm 2018. Hãy nộp học bổng cho niên khóa 2019 ngay. Hạn cuối: 31/10/2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.
read more Xem chi tiết
CDICS Canada Học bổng sau tiến sĩ
Chương trình học bổng sau tiến sỹ “The Banting Postdoctoral Fellowships program” niên khóa 2018-2019.
read more Xem chi tiết
CDICS photo
Thompson Rivers University, Trường đào tạo các chương trình thạc sỹ, cử nhân, cao đẳng, chứng chỉ sau đại học tại TP. Kamloops, British Columbia nhận đơn xin học bổng với thời gian và cho những đối tượng như sau.
read more Xem chi tiết
CDICS photo
College of The Rockies, Trường đào tạo các chương trình cao đẳng, cử nhân tại Tp. Cranbrook, British Columbia nhận đơn xin học bổng với thời gian và cho đối tượng như sau.
read more Xem chi tiết
CDICS photo
Fraser International College, Trường chuyên dạy chương trình năm 1 và 2 của Simon Fraser University tại Vancouver, British Columbia nhận đơn xin học bổng với thời gian và cho đối tượng như sau.
read more Xem chi tiết
CDICS photo
Appleby College, Trường Trung Học Nội Trú Cao Cấp tại Tp. OakVille, Ontario nhận đơn xin học bổng với thời gian và cho đối tượng như sau.
read more Xem chi tiết