Thư viện hỏi đáp pháp lý di trú

I4A0004 Coronavirus Outbreak - Update Prevention Action 29.03.2020
Ngày 29/3/2020, Bộ Di Trú thông báo các đối tượng thuộc diện ngoại lệ của Lệnh Cấm Nhập Cảnh Canada nay đã có thể nhập cảnh.
read more Xem chi tiết
I4A0003 Coronavirus Outbreak - Update Prevention Action 03
Bộ Di Trú và Bảo Vệ Tị Nạn Canada thông báo tạm hoãn việc tiếp nhận hồ sơ mới cho diện Bảo Lãnh Cha Mẹ & Ông Bà vì mục đích cùng Chính phủ tập trung đối phó đại dịch virus corona.
read more Xem chi tiết
CDICS - Coronavirus Outbreak - Update Prevention Action 02
Hiểu rõ các chi tiết liên quan của lệnh cấm nhập cảnh Canada tạm thời ngày 30/3/2020.
read more Xem chi tiết
CDICS - Coronavirus Outbreak - Update Prevention Action 01
Cập nhật dành cho Du học sinh, Nhân công ngắn hạn, Thường trú nhân theo IRCC 23.3.2020
read more Xem chi tiết
CDICS Khoi nghiep vung dat moi Start up Beautiful British Columbia (Regional Pilot Program)
Câu hỏi: Ưu thế và thách thức của Chương trình định cư theo diện Khởi nghiệp vùng đất mới - Beautiful British Columbia là gì?
read more Xem chi tiết
CDICS Khoi nghiep vung dat moi Start up Beautiful British Columbia (Regional Pilot Program)
Câu hỏi: Cách tính điểm của Chương trình định cư theo diện Khởi nghiệp vùng đất mới - Beautiful British Columbia khác với các diện truyền thống thế nào?
read more Xem chi tiết
CDICS Khoi nghiep vung dat moi Start up Beautiful British Columbia (Regional Pilot Program)
Câu hỏi: Chương trình định cư theo diện Khởi nghiệp vùng đất mới - Beautiful British Columbia cần có kế hoạch kinh doanh như thế nào để tăng tính thuyết phục?
read more Xem chi tiết
CDICS Khoi nghiep vung dat moi Start up Beautiful British Columbia (Regional Pilot Program)
Câu hỏi: Các bước thực hiện Chương trình định cư theo diện Khởi nghiệp vùng đất mới - Beautiful British Columbia như thế nào? Và yêu cầu xét duyệt của chương trình này là gì?
read more Xem chi tiết
CDICS Khoi nghiep vung dat moi Start up Beautiful British Columbia (Regional Pilot Program)
Câu hỏi: Chương trình định cư theo diện Khởi nghiệp vùng đất mới - Beautiful British Columbia có những lợi thế gì và tính khả thi ra sao?
read more Xem chi tiết
CDICS Doi tuong dinh cu Canada
Câu hỏi: Đối tượng được bảo lãnh định cư Canada là những ai?
read more Xem chi tiết