Tuyển dụng

CDICS Recruitment Ad - NV Du An 2019
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Nhân viên Dự án tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/8/2019
read more Xem chi tiết
CDICS Recruitment Translator 3
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Nhân viên Dịch thuật - Hỗ trợ ngôn ngữ tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 31/7/2019
read more Xem chi tiết
Canadian Dreams CDICS - HIRING
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Nhân viên Dự án tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 29/4/2019
read more Xem chi tiết
CDICS Tuyen dung Pho Giam doc van phong viet nam 2019
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Phó Giám đốc Văn phòng Việt Nam cùng với Canadian Dreams - CDICS. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/4/2019.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Hãy nắm lấy cơ hội này tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 31/7/2018. 1. Vị trí: Thư ký - Level 1 (CRSL01)
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Hãy nắm lấy cơ hội này tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/4/2018. 1. Vị trí: Chuyên viên Khách hàng (CVKH-INVE-002)
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Hãy nắm lấy cơ hội này tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/4/2018. 1. Vị trí: Chuyên viên Khách hàng (CVKH-SCHO-001)
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Hãy nắm lấy cơ hội này tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/4/2018. 1. Vị trí: Trưởng phòng Kinh Doanh
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Hãy nắm lấy cơ hội này tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/4/2018. 1. Vị trí: Phó Giám đốc văn phòng Việt Nam
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Hãy nắm lấy cơ hội này tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/1/2018. 1. Vị trí: Thư ký văn phòng
read more Xem chi tiết