Tuyển sinh du học Canada

CDICS Youth Pro-Ex 2018 là chương trình đặc biệt được thiết kế bởi CDICS và đối tác chiến lược tại Canada, nhằm mang đến cho học sinh Việt Nam những trải nghiệm thú vị với du học hè tại Canada.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Công ty CDICS đại diện liên doanh Canada gồm các đối tác cơ sở giáo dục tại Canada (thuộc CES) tuyển sinh du học Canada diện không chứng minh tài chính (CES). Hạn chót nộp hồ sơ: 30/9/2017.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Công ty CDICS đại diện liên doanh Canada gồm các đối tác cơ sở giáo dục tại Canada (thuộc CES) tuyển sinh du học Canada diện không chứng minh tài chính (CES). Hạn chót nộp hồ sơ: 31/8/2017.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Công ty CDICS đại diện liên doanh Canada gồm các đối tác cơ sở giáo dục tại Canada (thuộc CES) tuyển sinh du học Canada diện không chứng minh tài chính (CES). Hạn chót nộp hồ sơ: 15/8/2017.
read more Xem chi tiết