Tự điển Di trú Canada

IndypendenZ ID-100588027
Bằng cấp Việt Nam có thể được đánh giá và thẩm định bởi một trong những tổ chức thẩm định giáo dục Canada được Chính phủ công nhận.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Mỗi Work Permit (Giấy phép làm việc) được cấp đều ghi rõ những điều kiện và hạn chế nhất định. Người được cấp Work Permit cần đọc kỹ nhưng thông tin quy định và tuân thủ các điều kiện này.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Bạn có thể làm việc trong một thời gian ngắn tại Canada mà không cần giấy phép làm việc với những điều kiện sau.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Giấy phép làm việc mở (OWP - Open Work Permit) không quy định cụ thể nghề nghiệp và nơi làm việc.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Đây là giấy phép đặc biệt dành cho du học sinh đang theo học các chương trình post-secondary.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Đây là một trường hợp của giấy phép làm việc theo chủ doanh nghiệp và giới hạn nơi làm việc cũng như tính chất công việc (Employer Specific Work Permit).
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
LMIA - Labor Market Impact Assessment, duyệt bởi Employment and Social Development Caanada (ESDC)/ Service Canada.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Với chương trình CAN+, bạn không cần chứng minh tài chính. Hãy trả lời hai câu hỏi sau đây.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
Bài viết này phần nào sẽ cung cấp thông tin cơ bản để bạn tham khảo và chuẩn bị hành trang trước ngày lên đường đến Canada.
read more Xem chi tiết
CDICS CANADA
“Lên kế hoạch cho Canada” (Planning for Canada) là một dịch vụ hỗ trợ trước chuyến đi được Chính phủ Canada cung cấp MIỄN PHÍ dành cho người nhập cư.
read more Xem chi tiết