Tuyển dụng Lao động phổ thông (Mỹ)

EB3 Lawn Care Applicator 2019 (CDICS Canadian Dreams)
Công việc: Công nhân làm vườn (Lawn Care Applicator). Nơi làm việc: Verona (WI) - Mỹ
read more Xem chi tiết
Recruitment EB3 Maintenance Technician_2019 (Canadian Dreams)
Công việc: Công nhân làm vườn (Maintenance Technician). Mức lương: 10USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ
read more Xem chi tiết
Recruitment EB3 Construction_2019 (Canadian Dreams)
Công việc: Công nhân xây dựng (Wall Laborer & Flatwork Laborer). Mức lương: 16USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ
read more Xem chi tiết
Recruitment EB3 Caregiver 2019 (Canadian Dreams)
Công việc: Chăm sóc người già (Caregiver). Mức lương: 12USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ
read more Xem chi tiết