Tuyển dụng

CDICS Recruitment Phó Giám đốc VPĐD
BẠN ĐANG TÌM KIẾM MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP? Hãy nắm lấy cơ hội này tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân: Hạn chót nộp hồ sơ:  Vị trí: Phó Giám đốc Văn phòng CDICS tại Việt Nam Loại hình công việc: … Continue reading CDICS – TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC VPĐD VN 2019
read more Xem chi tiết
CDICS Nhan vien Hanh chinh va Ky thuat
BẠN ĐANG TÌM KIẾM MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP? Hãy nắm lấy cơ hội này tại Canadian Dreams – CDICS. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân: Nộp hồ sơ trước ngày: 30/11/2019 Vị trí: Nhân viên Hành chính & Kỹ thuật Loại hình công … Continue reading CDICS – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH & KỸ THUẬT
read more Xem chi tiết
CDICS Nhan vien cham soc du an
BẠN ĐANG TÌM KIẾM MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP? Hãy nắm lấy cơ hội này tại Canadian Dreams – CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân: Nộp hồ sơ trước ngày: 30/11/2019 Vị trí: Nhân viên Chăm sóc Dự án Loại hình công … Continue reading CDICS – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC DỰ ÁN
read more Xem chi tiết
CDICS Chuyen vien cham soc khach hang
BẠN ĐANG TÌM KIẾM MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP? Hãy nắm lấy cơ hội này tại Canadian Dreams – CDICS. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân: Nộp hồ sơ trước ngày: 30/11/2019 Vị trí: Chuyên viên chăm sóc khách hàng Loại hình công việc: … Continue reading CDICS – TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
read more Xem chi tiết
CDICS Chuyen vien phat trien thi truong
BẠN ĐANG TÌM KIẾM MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP? Hãy nắm lấy cơ hội này tại Canadian Dreams – CDICS. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân: Nộp hồ sơ trước ngày: 30/11/2019 1. Vị trí: Chuyên viên phát triển thị trường 2. Loại hình … Continue reading CDICS – TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
read more Xem chi tiết
Canadian Dreams CDICS Recruitment Secretary Canada 2019
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Thư ký Văn phòng Canada (Secretary 1). Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Thời hạn nộp hồ sơ: 15/11/2019
read more Xem chi tiết
CDICS Recruitment Ad - NV Du An 2019
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Nhân viên Dự án tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Thời hạn nộp hồ sơ: 20/8/2019
read more Xem chi tiết
CDICS Recruitment Translator 3
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Nhân viên Dịch thuật - Hỗ trợ ngôn ngữ tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 31/7/2019
read more Xem chi tiết
Canadian Dreams CDICS - HIRING
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Nhân viên Dự án tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 29/4/2019
read more Xem chi tiết
CDICS Tuyen dung Pho Giam doc van phong viet nam 2019
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Phó Giám đốc Văn phòng Việt Nam cùng với Canadian Dreams - CDICS. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/4/2019.
read more Xem chi tiết