Tuyển dụng

CDICS Recruitment Phó Giám đốc VPĐD
Vị trí: Phó Giám đốc điều hành Văn phòng CDICS tại Việt Nam. Nộp hồ sơ trước ngày: 18.12.2019. ĐÃ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC NHÂN SỰ PHÙ HỢP
read more Xem chi tiết
CDICS Recruitment NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH & KỸ THUẬT
Vị trí: Nhân viên Hành chính & Kỹ thuật. Nộp hồ sơ trước ngày: 30.11.2019
read more Xem chi tiết
CDICS Recruitment NHÂN VIÊN CHĂM SÓC DỰ ÁN
Vị trí: Nhân viên Chăm sóc Dự án. Nộp hồ sơ trước ngày: 30.11.2019
read more Xem chi tiết
CDICS Recruitment CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Vị trí: Chuyên viên chăm sóc khách hàng. Nộp hồ sơ trước ngày: 30/11/2019
read more Xem chi tiết
CDICS Recruitment CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Vị trí: Chuyên viên phát triển thị trường. Nộp hồ sơ trước ngày: 30/11/2019
read more Xem chi tiết
Canadian Dreams CDICS Recruitment Secretary Canada 2019
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Thư ký Văn phòng Canada (Secretary 1). Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Thời hạn nộp hồ sơ: 15/11/2019
read more Xem chi tiết
CDICS Recruitment Ad - NV Du An 2019
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Nhân viên Dự án tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Thời hạn nộp hồ sơ: 20/8/2019
read more Xem chi tiết
CDICS Recruitment Translator 3
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Nhân viên Dịch thuật - Hỗ trợ ngôn ngữ tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 31/7/2019
read more Xem chi tiết
Canadian Dreams CDICS - HIRING
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Nhân viên Dự án tại CDICS Canada. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 29/4/2019
read more Xem chi tiết
CDICS Tuyen dung Pho Giam doc van phong viet nam 2019
Hãy nắm lấy cơ hội trở thành Phó Giám đốc Văn phòng Việt Nam cùng với Canadian Dreams - CDICS. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có năng lực và dám thử thách bản thân. Hạn chót nộp hồ sơ: 20/4/2019.
read more Xem chi tiết