CÂU CHUYỆN DI TRÚ – GIẢ DANH LUẬT SƯ DI TRÚ CANADA

Một công dân Canada sống tại thành phố Winnipeg bang Manitoba vừa bị Hải Quan Cửa Khẩu Canada (CBSA) truy tố vì vi phạm nghiệm trọng Luật Di Trú của quốc gia này. Tòa Án Bang Manitoba đã đưa ra xét xử vụ án vào ngày 19/12/2016.

Nội dung chính vi phạm của người này là “giả danh Luật Sư Di Trú Canada để cung cấp dịch vụ tư vấn di trú đến Canada có thu phí trong khi Luật nghiêm cấm người không được công nhận Luật Sư / Luật Sư Di Trú được làm việc này dưới mọi hình thức”.

Một lần nữa, Chính Phủ Canada đã thể hiện sự quyết tâm trong củng cố lại uy tín của hệ thống di dân Canada, vốn đã bị quá nhiều sự lạm dụng, bằng cách thực thi Điều Luật C-35 – Bổ Sung Chỉnh sửa Luật Di Trú, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Thực thi luật pháp nghiêm chỉnh đã là thói quen của người Canada, tạo nên uy tín của đất nước Canada, và bảo vệ sự thực thi luật pháp luôn là bước đi tốt của Chính phủ.

 

Image by Pete Linforth from Pixabay