CDICS Hỗ Trợ & Chăm Sóc – Gặp Mặt Khách Hàng tại Việt Nam Đầu Xuân 2016

Một số hình ảnh tiêu biểu về phục vụ & chăm sóc Khách Hàng của Canadian Dreams Immigration năm 2016 tại Việt Nam, Chiêu Đãi Khách Hàng Đầu Xuân.

More photo, please contact CDICS.

 

Tree photo created by jcomp – www.freepik.com