CDICS Hỗ Trợ & Chăm Sóc – Thăm, Chăm Sóc & Tư Vấn Khách Hàng Tại Việt Nam 2018

Một số hình ảnh tiêu biểu về phục vụ & chăm sóc Khách Hàng của Canadian Dreams Immigration năm 2018 tại các tỉnh thành Việt Nam.

More photo, please contact CDICS

 

Tree photo created by jcomp – www.freepik.com