WEBINAR THÁNG 4/2018

Lịch Webinar tháng 4/2018

Chủ đề: DU HỌC MANITOBA – CANADA

Trình bày bởi: Dương Trần Tuấn Anh – Tổng Giám đốc CDICS Canada

Thời gian: thứ năm 26.4.2018 từ 8:30-9:30 (buổi tối)

Đăng ký theo các cách thức sau:

  • Điện thoại 0917.97.5489 hoặc
  • Điền vào mẫu tại đây hoặc
  • Inbox CDICS facebook.

Chương trình CDICS Webinar diễn ra vào thứ năm tuần giữa và tuần cuối tháng.
Số lượng đăng ký có thể hết sớm trước thời hạn.