Chính sách định cư rộng mở

Từ ngày 31/04/2008, chính phủ Canada đã thông báo quy định mới giành cho tất cả các du học sinh tốt nghiệp đại học và sau đại học ở một học viện được công nhận tại Canada sẽ được phép ở lại làm việc trong vòng ba năm sau khi tốt nghiệp.

Với điều luận mới này, sinh viên quốc tế được khuyến khích ở lại Canada làm việc trong tất cả các ngành mà không bắt buộc phải có thư chấp làm việc từ công ty tuyển dụng. Nhiều nơi tại Canada, học sinh được hoàn lại 60% học phí hai năm học khi xin định cư. Chính sách này đã mở rộng cánh cửa định cư cho rất nhiều sinh viên đang và sẽ học tập tại Canada.

Photo: Image courtesy of Ambro ID-10066102 at FreeDigitalPhotos.net