Chính sách hiện hành

Hệ thống di dân hiện hữu của Canada bao gồm năm (5) mảng lớn: Di dân Phát Triển Kinh Tế, Di Dân Đoàn Tụ Gia Đình, Di Dân Tị Nạn, Di Dân Tạm Thời và Di Dân đến Quebec. Cho đến nay, mảng di dân Phát Triển Kinh Tế chiếm tỷ trọng cao nhất so với 4 mảng còn lại, và vẫn còn tiếp tục gia tăng. Di dân Phát Triển Kinh Tế nhằm thu hút người có tài năng, có tài sản và có năng lực di dân đến và sống tại Canada góp phần vào sự phồn thịnh cho đất nước. Mảng di dân này tạo điều kiện rất lớn cho những cá nhân có nguyện vọng đến Canada nhưng không có người thân hiện sinh sống tại Canada để giúp đỡ như diện dân đoàn tụ gia đình truyền thống.

Mảng Phát Triển Kinh Tế hiện đóng góp khoảng 65% tổng số người được nhập cảnh hàng năm, trong khi mảng Đoàn Tụ Gia Đình chiếm khoảng 22%, và mảng Người Tị Nạn chiếm khoảng 11%. Riêng mảng Phát Triển Kinh Tế đã cho phép người ngoại quốc đăng ký xin nhập cảnh Canada thông qua hơn 60 diện khác nhau.

Về mặt các ngành nghề được ưu tiên lựa chọn, hơn 40% người mới nhập cảnh Canada làm nghề có tính chất chuyên nghiệp (kỹ sư, bác sĩ, kế toán…), tiếp theo là ngành nghề liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ y tế, quản lý và thư ký.

Về nguồn gốc địa lý của người nhập cư, số lượng người đến từ Châu Á Thái Bình Dương chiếm đến hơn 50% tổng số của mảng Phát Triển Kinh Tế và mảng Đoàn Tụ Gia Đình, trong khi đó, mảng Tị Nạn có đến 50% lượng người đến từ Châu Phi.

Về nguồn gốc quốc gia của người nhập cư, làn sóng nhập cư lớn nhất đến Canada hàng năm đến từ Phillipines với gần 15% tổng số. Trung Quốc và Ấn Độ chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3 với lần lượt 12% và 10%. Trong khi đó, lượng người đến từ Đông Nam Á (Việt nam, Thái Lan, Indonesia…) lại chiếm một tỷ lệ rất thấp, chủ yếu là thiếu nhận thức về di dân đến Canada. . Ví dụ cụ thể là lượng người được phép nhập cư Canada đến từ Việt Nam chỉ chiếm dưới 1%. Nói cách khác, hàng năm chỉ có dưới 2,000 người Việt Nam được cho phép nhập cảnh Canada, và con số này đã không tăng trong nhiều năm gần đây.

Điều đáng lưu ý là ba quốc gia thuộc hàng đầu về nhập cư Canada nói trên đều là lân cận láng giềng của Đông Nam Á, nhưng họ lại có sự khác biệt rất lớn trong vấn đề di dân đến Canada.

Photo: Pixabay | Pexels-gulls-formation-flag-sky-45874