Chúc mừng BÙI NGỌC THẠCH – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Con đường đặt chân đến đất nước Canada của bạn Bùi Ngọc Thạch không thực sự trải thảm đỏ. Việc giải trình sự liền mạch của thời gian học là một câu hỏi khó để có thể thuyết phục sự chấp thuận của Bộ Di trú Canada. Thế nhưng, đặt niềm tin vào bản thân và vào CDICS, bạn Bùi Ngọc Thạch kiên trì, nỗ lực. Sau cùng, bạn đã trở thành sinh viên quốc tế của Manitoba Institute of Trades and Technology (tỉnh bang Manitoba) qua việc được nhận visa du học vào tháng 4/2016 để thực hiện ước mơ bước ra thế giới của mình.

Chúc mừng thành công mới của team CDICS Canada!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.