Chúc mừng CHU DUY DƯƠNG – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Với visa du học được cấp vào tháng 9/2016, bạn Chu Duy Dương cùng ba của mình khăn gói hành trang đến đất nước Canada để bắt đầu những tháng ngày là du học sinh trung học (High School) tại River East Transcona. Bạn khẳng định với gia đình về quyết tâm thi thố tài năng cùng bạn bè quốc tế. Cho dù bất kỳ khó khăn nào, bạn cũng sẽ dung cảm đối mặt và vượt qua để hoàn thành vai trò của mình.

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.

Chu Duy Dương - Du học sinh Canada - CDICS