Chúc mừng Chu Lệ Quyên – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Sau khi được tư vấn và thực hiện việc xin visa thành công bởi công ty Canadian Dreams – CDICS, người em trai Chu Duy Dương đã sang Canada học tập và vừa hoàn thành chương trình trung học (high school) vào tháng 6/2017.

Gia đình tiếp tục hướng người chị Chu Lệ Quyên du học cùng với em. Ban đầu Chu Lệ Quyên do dự vì cũng vừa hoàn thành năm đại học đầu tiên ở Việt Nam, và Anh văn cũng là một trở ngại. Tuy nhiên, được gia đình và em trai động viên khích lệ, Quyên đã ôn luyện Anh Văn suốt một năm qua và cuối cùng được trường nhận vào. Quan trọng hơn cả, gia đình tin tưởng vào uy tín, tính hợp pháp và đạo đức tư vấn của CDICS và tiếp tục nhờ CDICS làm đại diện pháp lý, tư vấn, hoàn chỉnh hồ sơ du học của Quyên.

Kết quả thành công mỹ mãn. Với visa du học vừa được cấp, Quyên sẽ sang Canada học tập phát triển cùng với em trai vào mùa thu 2017 này.

CDICS trân trọng chúc mừng niềm vui của gia đình. Chúc mừng thành công mới của đội ngũ CDICS.

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.

Ảnh: Chu Lệ Quyên cùng các bạn du học sinh tại sân bay quốc tế Vancouver ngày 29/8/2017.
Ảnh: Chu Lệ Quyên cùng các bạn du học sinh tại sân bay quốc tế Vancouver ngày 29/8/2017.