Chúc mừng Đào Bội Như – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Năm mới đón chào Đào Bội Như bằng một tin vui rất vui. Bộ Di trú Canada đã chấp thuận ước mơ bước ra thế giới bằng việc cấp visa du học cho Bội Như đến Canada.
Câu chuyện của Bội Như là câu chuyện của sự quyết tâm, câu chuyện của sự bền bỉ, và là câu chuyện của sự nhiệt huyết, của sự định hướng đúng đắn. Quyết tâm, bền bỉ của Đào Bội Như vì đã bị từ chối visa một lần vì những giải trình chưa đủ thuyết phục, nhưng bạn và gia đình vẫn kiên trì và đặt niềm tin vào CDICS để tiếp tục kế hoạch xin visa lần hai. Nhiệt huyết và định hướng đúng đắn từ CDICS đã tăng độ thuyết phục của hồ sơ xin visa, đưa đến kết quả ngoài mong đợi (theo đánh giá dự án ban đầu thì cơ hội thành công rất thấp).
Xin chúc mừng Đào Bội Như và gia đình! Xin chúc mừng thành công của team CDICS!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.

 

Image by TeroVesalainen from Pixabay