Chúc mừng Lâm Minh Ái – Visa du lịch Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Tháng 2/2016, Bộ Di trú Canada chấp thuận nguyện vọng của khách hàng Lâm Minh Ái và cấp visa du lịch cho bà đến đất nước Canada dưới sự hỗ trợ về thủ tục hồ sơ của Canadian Dreams – CDICS. Vùng đất xinh đẹp cổ tích sẽ chào đón sự hiện diện của bà Lâm Minh Ái bằng sự nồng ấm của con người nơi đây!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.