Chúc mừng Lâm Trang Thảo – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Công ty Canadian Dreams – CDICS hân hạnh chúc mừng Thảo Lâm đã có visa đến Canada theo nguyện vọng.

Thành công trên các hồ sơ và dự án phức tạp như vậy đã một lần nữa khẳng định cam kết chất lượng của Canadian Dreams Canada trong lĩnh vực di trú, cũng như mức độ quan trọng của sự chọn lựa chính xác Nhà Tư Vấn của ứng viên trong lĩnh vực khó khăn này. Cuối cùng thì sự tin tưởng vào Nhà Tư Vấn có năng lực và đạo đức nghề nghiệp luôn là yếu tố quyết định cho những kết quả tích cực.

Trân trọng chúc mừng và cảm ơn!

Chúc mừng team Canadian Dreams có thêm thành công mới, đáng tự hào!

Tháng 6/2018

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.

 

Image by TeroVesalainen from Pixabay