Chúc mừng Lưu Miên Liên – Visa du lịch Canada lần 2

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Tiếp nối thành công thuyết phục Bộ Di trú Canada năm 2014, khách hàng Lưu Miên Liên đã được cấp visa du lịch lần thứ hai vào tháng 3/2016 để đến thăm mẹ trên đất nước Canada. Canadian Dreams – CDICs luôn mong muốn mỗi một lần chấp thuận của Bộ Di trú Canada sẽ góp phần vào những khoảng thời gian hạnh phúc của bà Lưu Miên Liên bên mẹ của mình.

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.