Chúc mừng ngày môi trường thế giới 05 Jun 2020

CHÚC MỪNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5 THÁNG 6
MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỘT NƠI YÊU THƯƠNG ĐỂ TRỞ VỀ!
TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ XANH DẤU YÊU

Tương lai bắt đầu từ hôm nay. Hãy suy nghĩ sâu sắc trong từng hành động.

REFUSE – REDUCE – REUSE – RECYCLE – ROT