Chúc mừng Nguyễn Hoàng Thanh Vy – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Canadian Dreams – CDICS trân trọng chúc mừng Nguyễn Hoàng Thanh Vy có visa đến Canada.

Cơ hội học tập bậc phổ thông tại Canada là điều kiện hoàn hảo cho trẻ tiếp thu nền tảng giáo dục và văn hóa tiên tiến, sống trong môi trường hiện đại mà an toàn, phát triển kỹ năng ứng xử và ngôn ngữ.

Chúc mừng Thanh Vy đã nhận được cơ hội rất tốt này.

Chúc mừng phụ huynh bé Vy đã có quyết định kịp thời, và chính xác theo đề xuất của tư vấn di trú từ CDICS.

Chúc mừng team CDICS Canada có thêm thành công mới!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.