Chúc mừng Nguyễn Lê Quốc Thống – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Sau chặng đường đầy thử thách, hành trình cơ hội Canada đã mở ra với bạn Nguyễn Lê Quốc Thống với visa du học do Bộ Di trú Canada cấp trong tháng 1/2017.

Chúc mừng thành công bước đầu của Quốc Thống. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệp ý nghĩa trong quãng thời gian học trung học tại River East Transcona School Division – Canada!

Chúc mừng đội ngũ Canadian Dreams – CDICS đã thực hiện thành công visa này, cũng chính là sự tưởng thưởng đến tâm huyết của cả đội ngũ!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.