Chúc mừng Nguyễn Thanh Thoan – Visa du lịch Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Khách hàng Nguyễn Thanh Thoan sau một năm làm việc hết sức mình đã quyết định dành thời gian cho chính bản thân bằng chuyến du lịch đến đất nước Canada. Nhận được visa du lịch do Bộ Di trú cấp vào tháng 11/2016 từ Canadian Dreams – CDICS, chị vui mừng và lên kế hoạch khám phá thú vị để mỗi ngày qua sẽ mở rộng tầm mắt hơn với thế giới.

 Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.