Chúc mừng N.N.Mai Chi – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Toàn thể công ty Canadian Dreams – CDICS hân hoan chúc mừng thành công của bé N.N.M. Chi trong việc đạt được sự chấp thuận visa đến học tại Canada.

Bé Chi đã tích cực chuẩn bị cho kế hoạch du học của mình, cũng như thực hiện nghiêm túc các yêu cầu lãnh sự với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Kết quả cuối cùng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Chi và bố mẹ.

Chúc mừng đội ngũ Canadian Dreams cho thành công này sau nhiều nỗ lực đặc biệt, rất đáng tự hào!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.

 

Image by TeroVesalainen from Pixabay