Chúc mừng PHẠM THỊ NGUYỆT ÁNH – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Bạn Phạm Thị Nguyệt Ánh đã chọn con đường bước ra thế giới để thử thách bản thân. Bạn cho rằng môi trường quốc tế sẽ giúp bạn trưởng thành qua cọ xát thực tiễn và Canada chính là điểm đến của bạn. Bộ Di trú Canada sau quá trình làm việc với CDICS, đã cấp visa du học cho bạn vào tháng 01/2016. Hiện bạn đang là du học sinh trung học của Louis Riel School Division – tỉnh bang Manitoba.

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.