Chúc mừng Phan Thị Bích Lệ – Visa du lịch Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Canadian Dreams – CDICS trân trọng chúc mừng khách hàng Phan Thị Bích Lệ đã được cấp visa du lịch đến Canada để thăm người thân.

Người thân của chị Lệ rất đặc biệt, bởi đó chính là hai con của chị – du học sinh Chu Duy Dương  và Chu Lệ Quyên, đều đang cùng học tập tại Winnipeg, Manitoba, Canada.

Có thể nói, đây là niềm vui lớn lao của chị Lệ và gia đình. Mặc dù anh Chu Duy Thanh Tòng, chồng của chị đã đưa hai con đến Winnipeg và cùng CDICS sắp xếp ổn định cuộc sống mới cho con, việc chị Lệ đến thăm hai con sẽ là nguồn động viên lớn cho hai chị em  Chu Lệ Quyên và Chu Duy Dương, trong thời gian học tập xa nhà.

Xin chúc mừng chị Phan Thị Bích Lệ cùng gia đình! Chúc mừng team CDICS Canada có thêm thành công mới!

24.01.2018

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.