Chúc mừng TRẦN PHỐI NHI – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Tháng 8/2014, Bộ Di trú Canada chấp thuận nguyện vọng du học của bạn Trần Phối Nhi bằng việc cấp visa du học cho bạn đến đất nước này. Hiện bạn đang là du học sinh trung học (high school) của Louis Riel School Division. Phối Nhi thật sự đang trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới và thử thách chính bản thân mình để đạt đến ước mơ tuổi trẻ.

Chúc mừng thành công mới của team Canadian Dreams – CDICS!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.