Chúc mừng TRẦN THỊ TAM ĐA – Visa du lịch Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Tháng 11/2015, bà Trần Thị Tam Đa nhận được visa du lịch cấp bởi Bộ Di trú Canada, giúp bà hoàn thành nguyện vọng đến thăm con đã sang định cư Canada khá lâu. Để có thể thuyết phục và chứng minh với Bộ Di trú về tính chân thực của hồ sơ, Canadian Dreams – CDICS và gia đình bà đã phải làm việc chặt chẽ và dựa trên sự tin tưởng dẫn đến kết quả thành công.

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.