Chúc mừng TRẦN TUẤN PHƯƠNG – Visa du lịch Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Doanh nghiệp may mặc của khách hàng Trần Tuấn Phương và Lê Thị Hải Vân đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Việt Nam nhiều năm qua. Định hướng phát triển doanh nghiệp bằng việc đầu tư ra nước ngoài là nguyện vọng của ông Trần Tuấn Phương cùng vợ của mình. Nắm bắt được chính sách thu hút đầu tư của chính phủ Canada, ông bà đã trao đổi cùng CDICS và chọn Manitoba là nơi để gia đình có thể phát triển xa hơn, rộng hơn.

tran-tuan-phuong tran-tuan-phuong-2

Tháng 3/2015, khách hàng đã đến thành phố Winnipeg thực hiện chuyến khảo sát thị trường với visa được cấp bởi Bộ Di trú Canada. Với khách hàng, nắm bắt cơ hội nhanh chóng sẽ giúp doanh nghiệp phát triển xa hơn và nhanh hơn!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.