Chúc mừng VÒNG ĐỨC TOÀN – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Tiếp nối sự kiện em gái Vòng Mẫn Nhi đến Canada du học, bạn Vòng Đức Toàn nhận ra cơ hội trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới tại quốc gia này và quyết định cùng với Canadian Dreams – CDICS thực hiện hồ sơ du học đầy tính thuyết phục với Bộ Di trú Canada. Tuy nhiên, khác với tình huống của người em gái, đến lần thứ hai nộp hồ sơ, bạn đã nhận được visa du học hồi tháng 7/2015. Hiện nay, bạn đang là sinh viên quốc tế của Act at Winnipeg Technical college.

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.