Chúc mừng PHAN THỊ HIẾU – Visa du lich Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Sau nhiều thập kỷ xa cách, với visa nhận được từ Bộ Di trú Canada, Bà Phan Thị Hiếu đã được đoàn tụ cùng các con. CDICS xin trân trọng chúc mừng và cám ơn quý khách hàng đã chọn CDICS đồng hành trên hành trình này!

Tháng 5/2016

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.