Chúc mừng VÒNG MẪN NHI – Visa du học Canada

* Canadian Dreams được Khách hàng ủy quyền đại diện hợp pháp và đầy đủ theo luật định, và việc sử dụng hình ảnh đã được khách hàng cho phép.

Bạn Vòng Mẫn Nhi, đã trở thành du học sinh Canada của hệ thống Louis Riel khi được Bộ Di trú Canada cấp Study Visa vào tháng 10/2014.

Có thể nói, để chạm đến ước mơ du học, Vòng Mẫn Nhi đã nỗ lực và phối hợp chặt chẽ cùng Canadian Dreams – CDICS để thể hiện khả năng bản thân cũng như thuyết phục trường học và Bộ Di trú Canada.

Hành trình phát triển tại vùng đất Canada tươi đẹp còn rất dài và thành công chỉ đến với những ai dám bước qua khỏi vùng giới hạn!

Lưu ý: chỉ những Công ty có tư cách pháp lý di trú vào Canada mới có thể công khai đăng ảnh những khách hàng với sự đồng ý của họ bằng văn bản.