Chương trình chỉ định của tỉnh Prince Edward Island

Chương trình chỉ định của chính phủ Prince Edward Island cho phép tỉnh Prince Edward Island lựa chọn các doanh nhân đủ tiêu chuẩn trên khắp thế giới có dự định và khả năng sang Prince Edward Island thành lập hoặc mua doanh nghiệp đồng thời được phép định cư như một công dân Canada.

Điều kiện đủ:
– Tài chính tối thiểu 600,000 CAD hợp pháp
– Trình độ tối thiểu Phổ thông trung học
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong 5 năm gần nhất.
– Chứng chỉ tiếng Anh IELTS đạt 4.0 trong 2 năm gần nhất kể từ ngày nộp đơn
– Lập dự án đầu tư khả thi đệ trình đến PEI hoặc chứng minh bằng hợp đồng mua công ty có sẵn. Dự án đầu tư hoặc giá trị công ty mua lại với vốn đầu tư sau khi được định cư không dưới 150,000 CAD.
– Đạt được 50 điểm theo thang điểm PEI.

Photo: Image Courtesy of Suat Eman ID-1002767 at FreeDigitalPhotos.net