Chương trình định cư kinh tế Canada

Chương trình định cư Canada theo diện doanh nhân dành cho chủ doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư tại Việt Nam có ý định kinh doanh hoặc đầu tư tại Canada. Theo chương trình này, thì đương đơn và cả gia đình sẽ được cấp thẻ xanh (thường trú) tại Canada. Quy chế thường trú nhân giúp đương đơn và gia đình hưởng nhiều quyền lợi về an sinh xã hội cũng như chăm sóc y tế tại Canada. Sau một thời gian sinh sống và kinh doanh tại Canada, đương đơn có thể nộp đơn xin quốc tịch Canada.

Loại hình visa này gồm có các loại visa doanh nhân theo diện Liên bang hoặc được chính quyền các tỉnh bang bảo lãnh. Diện doanh nhân Liên bang thường được giải quyết trong thời gian 3-4 năm. Trong khi đó, các loại visa được chính phủ Tỉnh bang bảo lãnh thường nhanh hơn, khoảng 1.5 – 2 năm.

Nhìn chung, đối với diện doanh nhân thì chủ yếu các tỉnh bang nhỏ là có mời gọi đầu tư. Ví dụ New Brunswick, Manitoba, v.v… vì họ cần kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế. Nhược điểm là những tỉnh bang này lại xa xôi quá đối với Việt Nam, khiến việc đi lại khó khăn.

Còn các tiểu bang lớn thì chương trình đầu tư có yêu cầu cao hơn (ví dụ cần nhiều tài sản hơn). Trong số các chương trình đinh cư doanh nhân tại Canada, có thể nói tỉnh bang British Columbia là có chương trình hay nhất và phù hợp với đương đơn Việt Nam vì có thể xin ở tại Vancouver, thành phố vừa lớn, vừa đông dân, nằm ở bờ Tây Canada nên rất gần với Việt Nam.