Chương trình thí điểm Canada Express Study (CES) có còn hiệu lực hay không?

CES hiện đã trở thành chương trình chính thức, mang lại một kênh mới cho sinh viên nộp hồ sơ du học bên cạnh chương trình xin giấy phép du học thông thường. Vừa có thêm 10 cơ sở giáo dục của Canada (là thành viên của Colleges and Institutions Canada – CICAN) được đưa vào danh sách các trường tham gia chương trình CES, nâng tổng số lượng trường để sinh viên chọn theo học lên con số 55.

Xem danh sách chi tiết các trường thuộc chương trình CES.

Photo: Image Courtesy of ID-10094660 at FreeDigitalPhotos.net