Có đáng hay không – Hôn nhân không trung thực (Bài 3)

Gần đây các báo VNExpress, Tuổi trẻ,… đăng tải khá nhiều bài viết về việc kết hôn giả để định cư Mỹ.

Câu hỏi đặt ra là, có đáng để thực hiện việc hôn nhân không trung thực (kết hôn giả) hay không? Để giúp các bạn có góc nhìn thêm về vấn đề này, chúng tôi đã mời ông  Andrew Anh TT Duong – CEO Canadian Dreams, Chuyên gia Luật di trú Canada, BSc, IRCIC – chia sẻ thông tin.

Xem loạt bài về Hôn nhân không trung thực

Các bài báo liên quan:

Image by Pete Linforth from Pixabay