Có nên nộp hộ chiếu cùng với hồ sơ xin visa Canada hay không?

Lưu ý về việc lấy lại hộ chiếu trước khi có visa!

Bạn nên lập kế hoạch cẩn thận trước khi nộp hồ sơ xin visa. Việc yêu cầu lấy lại hộ chiếu trong khi hồ sơ chưa được đánh giá xong có thể làm kéo dài thời gian xử lý và làm gián đoạn quy trình công việc thông thường.

Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ cần hộ chiếu trong vòng 3-4 tuần sau khi nộp hồ sơ, bạn nên nộp online hoặc nộp hồ sơ không kèm hộ chiếu. Thông tin tham khảo thêm tại đây.

 Photo:  jackmac34