Co-op Work Permit

Đây là giấy phép đặc biệt dành cho du học sinh đang theo học các chương trình post-secondary.

Với giấy phép này, du học sinh được phép làm việc toàn thời gian (full time) trong một thời gian nhất định và đây là một phần của chương trình học. Du học sinh chỉ được làm việc tại những tổ chức, công ty theo chỉ định của nhà trường.

Xem thêm: Du học Canada chương trình vừa học vừa làm

Pixabay-geralt-learn-school-student-mathematics-1996845