Đã nộp hồ sơ xin Post-graduate Work Permit, được đi làm liền không?

Câu hỏi: Tôi chuẩn bị nộp hồ sơ xin Post-graduate Work Permit, còn chờ giấy chứng nhận của Trường. Vậy tôi có thể bắt đầu đi làm lúc nào sau khi đã nộp hồ sơ xin Post-graduate Work Permit tại Canada…

Trả lời Trả lời bởi ông Dương Trần Tuấn Anh, BSc, RCIC (27/12/2017)

Post-graduate Work Permit là một dạng work permit đặc biệt cho du học sinh đã tốt nghiệp sau-trung-học (post-secondary) tại Canada với một số điều kiện nhất định. Có work permit này, các bạn có thể làm việc trong bất cứ ngành nghề nào.

Về câu hỏi nêu trên, theo Luật hiện hành thì du học sinh có thể bắt đầu đi làm việc ngay sau khi nộp hồ sơ xin Post-graduate Work Permit , không cần chờ đến khi Post-graduate Work Permit  được cấp.

 

Pixabay-pexels-photo-267885