Đào Tạo & Chăm Sóc Nhân Viên CDICS – Họp Mặt Nhân Viên Giữa Năm 2016

Một số hình ảnh tiêu biểu về đào tạo & chăm sóc Nhân Viên của Canadian Dreams Immigration năm 2016 tại Việt Nam, tháng 6/2016.

More photo, please contact CDICS.