Đặt chân đến Canada

CDICS CANADA

SÁT CÁNH VỚI BẠN TRONG VIỆC ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG MỚI TRÊN CANADA MỘT CÁCH NHANH NHẤT

Khả năng nắm bắt thông tin càng cao thì việc hòa nhập càng nhanh và chi phí được giảm thiểu càng nhiều. Thông thường, sự khác biệt về văn hóa tại vùng đất mới sẽ khiến bạn bỡ ngỡ, nhất là khi gặp phải hai rào cản lớn nhất về ngôn ngữ và kinh nghiệm thực tế.

Chúng tôi đã làm việc và sinh sống tại Canada lẫn Việt Nam (cũng như các quốc gia châu Á khác), chúng tôi hiểu rõ những khác biệt về văn hóa của hai nền văn hóa Đông – Tây, cũng như làm thế nào để vượt qua khó khăn đó một cách hiệu quả. Chúng tôi sẽ khiến khách hàng yên tâm với khả năng cung cấp tư vấn đối với việc cần làm gì (What) và làm như thế nào (How).

Photo: Daniel Joseph Petty

EB3 Maintenance Technician_2019 (CDICS Canadian Dreams)

Tuyển dụng | Công nhân làm vườn (Maintenance Technician) tại Mỹ

Công việc: Công nhân làm vườn (Maintenance Technician). Mức lương: 10USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ

xem chi tiết read more
EB3 Construction_2019 (CDICS Canadian Dreams)

Tuyển dụng | Công nhân xây dựng (Wall Laborer & Flatwork Laborer) tại Mỹ

Công việc: Công nhân xây dựng (Wall Laborer & Flatwork Laborer). Mức lương: 16USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ

xem chi tiết read more
EB3 Caregiver_2019 (CDICS Canadian Dreams)

Tuyển dụng | Chăm sóc người già (Caregiver) tại Mỹ

Công việc: Chăm sóc người già (Caregiver). Mức lương: 12USD/ giờ. Nơi làm việc: Wiscosin (WI) - Mỹ

xem chi tiết read more
CDICS CANADA

THÔNG BÁO – LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2019

Thông báo - Văn phòng tại Việt Nam không làm việc trực tiếp tại văn phòng từ 11/5/2019 đến hết ngày 14/5/2019.

xem chi tiết read more