Dịch vụ Lên kế hoạch cho Canada

“Lên kế hoạch cho Canada” (Planning for Canada) là một dịch vụ hỗ trợ trước chuyến đi được Chính phủ Canada cung cấp MIỄN PHÍ dành cho người nhập cư thuộc mọi tầng lớp kinh tế đã nhận được thư điện tử thông báo về dịch vụ trước khi đến Canada. Hãy đăng ký ngay khi bạn nhận được thông báo về việc khám sức khỏe.

Dịch vụ hỗ trợ này giúp bạn:

1. ĐỊNH HƯỚNG NHÓM tập trung vào những điều bạn cần biết và nơi bạn có thể tìm kiếm thông tin.
2. Lên KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG cho mục tiêu sự nghiệp và an cư của bạn.
3. GIỚI THIỆU bạn với những đối tác Canada quan trọng để hỗ trợ và hướng dẫn thêm cho bạn trước chuyến đi.

Đăng ký tại đây hoặc email info@ciip-pcci.cn.

Photo: StartupStockPhotos