Điều chỉnh độ tuổi của trẻ phụ thuộc

Bộ Di Trú Canada vừa có thông báo ngày 24/10/2017 về việc thay đổi độ tuổi tối đa của trẻ phụ thuộc, tức trẻ được quyền xin định cư cùng cha mẹ, từ 18 lên 21 tuổi. Mức tuổi 21 này thật ra có từ lâu, nhưng mới bị thay đổi xuống 18 cách đây vài năm bởi Chính Phủ tiền nhiệm.

Tuy việc thay đổi có tính “liên tục và quay đi quay lại” như vậy sẽ không hay lắm cho hình ảnh của nền di trú Canada nói chung, nhưng đây cũng là một tin vui cho mọi ứng viên, đặc biệt cho các ứng viên có con nhỏ đang ở quanh độ tuổi này.

Nguồn: CIC

Photo: Image courtesy of Ambro ID-10063258 at FreeDigitalPhotos.net