Định cư Canada diện Kinh doanh tại tỉnh bang Manitoba – Thay đổi cơ bản

Theo đúng dự đoán, chính phủ bang Manitoba của Canada vừa thông báo chính thức về sự thay đổi căn bản trong việc cấp visa cho ứng viên xin định cư theo diện Doanh nghiệp, Doanh nhân đến tỉnh bang này. Trong đó, thay đổi căn bản nhất là việc ”CHẤM DỨT YÊU CẦU ĐẶT CỌC $100,000, KHÔNG CẤP VISA ĐỊNH CƯ TỪ ĐẦU MÀ SẼ CẤP VISA / GIẤY PHÉP LÀM VIỆC 2 NĂM THAY VÀO ĐÓ”.

Điều này có nghĩa là, từ thời đểm thông báo, các ứng viên được chọn đến Manitoba theo diện nói trên ban đầu chỉ theo một visa lao động (tạm trú nhân), thời hạn 2 năm. Trong 2 năm đó, các bạn phải đáp ứng thực hiện mọi cam kết với Manitoba, bao gồm việc sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Manitoba, thì sẽ được cấp visa định cư (thường trú nhân) toàn gia đình sau đó.

Việc không thể đáp ứng yêu cầu này, đồng nghĩa với sự hủy bỏ cam kết giữa bạn và Manitoba, và bạn sẽ không được cấp visa định cư, tức phải về nước.

Với tỷ lệ thành công (trong việc sở hữu và quản lý doanh nghiệp tại Manitoba) thống kê chính thức của các ứng viên chương trình này trong thời gian qua RẤT THẤP, chỉ khoảng 20%, điều này thực sự là một thách thức lớn cho các ứng viên tương lai.

– Các hồ sơ đã được tuyển trước đây, chưa xong quá trình xin visa định cư, vẫn được giữ nguyên chính sách cũ.

– Các bạn đã được định cư theo diện này trong thời gian qua, khi chính sách còn quá dễ dàng. Đây là một thuận lợi rất lớn, góp phần quan trọng vào việc thành công.

– Hy vọng các bạn đang dự định xin định cư Canada theo diện này gặp nhiều may mắn với chính sách mới.

Anh Duong, BSc, RCIC
15.11.2017