Sự đa dạng trong sự lựa chọn chương trình học, cơ hội việc làm và chính sách định cư mở rộng cho du học sinh là một trong những lý do cốt lõi khiến Canada đang trở thành thị trường thu hút nguồn “Tri thức của nhân loại” lớn nhất trên thế giới.