Đối tượng nào sẽ phù hợp nhất với diện Đầu Tư Quebec hiện hành?

Câu hỏi: Đối tượng nào sẽ phù hợp nhất với diện Đầu Tư Quebec hiện hành? Tại sao?

Trả lời bởi ông Dương Trần Tuấn Anh, BSc, RCIC (08/01/2018)

Diện Đầu Tư của tỉnh bang Quebec là diện di trú-đầu tư duy nhất đang lưu hành tại Canada ở thời điểm hiện tại. Diện này cho phép ứng viên xin Định Cư (quy chế Thường Trú Nhân/ thẻ xanh/ PR) cho toàn gia đình ngay từ đầu.
Diện Đầu Tư Quebec phù hợp cho đối tượng có tài sản lớn đến rất lớn, có kinh nghiệm về kinh doanh, tuổi không hạn chế, không đòi hỏi bằng cấp và bằng ngoại ngữ… Các điều kiện này vốn tạo nhiều khó khăn cho ứng viên ở các diện kinh doanh hiện hành khác.

Ngoài ra, các diện kinh doanh thông thường hiện nay của Canada đa số không cấp PR ngay từ đầu như trước nữa, thay vào đó sẽ cấp Work Permit, và do đó diện Đầu Tư Quebec vẫn có một ưu thế lớn là cấp PR ngay từ đầu.

Theo dự kiến, sau tháng 2/2018, chính sách này sẽ có nhiều thay đổi.

Image by Aurore Duwez from Pixabay