Du học Canada – Những điều chưa kể

Tham dự đối thoại trực tiếp từ Trường Đại học Winnipeg Canada để nghe

DU HỌC CANADA – NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ!

Vui lòng đăng ký sớm để được giữ chỗ!
Thời gian: 15:00-17:000, thứ ba, 22.10.2019
Địa điểm: tại Tp.HCM (sẽ thông báo địa điểm tổ chức sau khi xác nhận đăng ký)

Thông tin đăng ký:
Họ tên | Email | Số điện thoại liên lạc

Đăng ký sớm để được giữ chỗ.

Liên hệ:
[p] (+84-9) 1797.5489 [e] lienhe247@cdics.net